Algemene Voorwaarden

 

 

 

Een door kracht van Creativiteit! Ontvangen aanmelding geldt als inschrijving voor een programma en acceptatie van de onderstaande voorwaarden. 

 

            1.    Inschrijving 

Inschrijving geschiedt als men zich heeft aangemeld voor een workshop en de betaling is ontvangen.

Inschrijven houdt tevens acceptatie in van de annuleringsvoorwaarden, die van kracht zijn vanaf het moment dat Kracht van Creativiteit de inschrijving heeft ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestigingvan zijn/haar inschrijving heeft ontvangen. 

Kracht van Creativiteit! Zal binnen 72 uur na ontvangst van de aanmelding de bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen. 

Annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer. 

page1image12776

       2. Betaling

Betaling van de factuur inzake deelname aan een programma moet voor aanvang zijn ontvangen door Kracht van Creativiteit! Tenzij expliciet anders is aangegeven. Zo niet, dan is deelname niet mogelijk. 

       3. Annuleren 

Annuleren kan uitsluitend per mail op Nathalie@krachtvancretiviteit.nl

Bij annulering meer dan 4 weken (28 dagen) voor aanvang van een programma is 20% van het totaalbedrag verschuldigd wegens administratiekosten. Bij annulering van 2 weken (14 dagen) voor aanvang van programma is het gehele bedrag verschuldigd. 

Een deelnemer kan zich laten vervangen door iemand die nog niet voor het desbetreffende programma is ingeschreven. Vervanging is mogelijk tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het programma. 

Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Kracht van Creativiteit! Zich het recht een programma niet door te laten gaan. In geval van annulering ontvangen ingeschrevenen uiterlijk 10 dagen voor het geplande programma via e-mail een bericht.

       

 

 

page1image29336